فیلترها

reading/Ielts

800 000 تومان
اولین جلسه رایگان!
بررسی تاکتیک های reading,time management,و بررسی reading آزمون بیشتر ...

grammar/Ielts

600 000 تومان
اولین جلسه رایگان!
کار کردن گرامرهای پر کاربرد و high range برای نمره ۷ بیشتر ...

speaking/Ielts

5
از 1 دانش پژوه
800 000 تومان
اولین جلسه رایگان!
کار کردن تاپیک های رایج و ۱۰ ساله ی اخیر آزمون های بیشتر ...

دوره تصویری رایگان استفاده درست از نرم افزار لانگمن

420 000 تومان
 • مدت زمان: 6 ساعت
 • استاد دوره: مهدی مشایخی
 • حیطه آموزشی: انگلیسی
زبان آموزان عزیز در نظر داشته باشند که فرهنگ لغت بیشتر ...

دوره تربیت مدرس زبان

560 000 تومان
اولین جلسه رایگان!
 • مدت زمان: 12 ساعت
 • استاد دوره: مهدی مشایخی
 • حیطه آموزشی: انگلیسی
این دوره مخصوص مدرسان زبان و کسانی است که به بیشتر ...

دوره پیشرفته کالوکیشن لغات

480 000 تومان
اولین جلسه رایگان!
 • مدت زمان: 8 ساعت
 • استاد دوره: مهدی مشایخی
 • حیطه آموزشی: انگلیسی
همنشینی (Collocation) یکی از ویزگیهای ظریف و پیشرفته هر بیشتر ...

دوره جامع تکنیکهای شنیداری (Listening) در آیلتس

420 000 تومان
اولین جلسه رایگان!
 • مدت زمان: 6 ساعت
 • استاد دوره: مهدی مشایخی
 • حیطه آموزشی: انگلیسی
مهارت شنیداری از یک طرف اکتسابی است و ارتباط با بیشتر ...

دوره رایتینگ آیلتس تَسک 2

540 000 تومان
اولین جلسه رایگان!
 • مدت زمان: 9 ساعت
 • استاد دوره: مهدی مشایخی
 • حیطه آموزشی: انگلیسی
ماجول رایتینگ یا نگارش در آزمون آیلتس شامل دو بیشتر ...

دوره رایتینگ آیلتس تَسک 1

420 000 تومان
اولین جلسه رایگان!
 • مدت زمان: 6 ساعت
 • استاد دوره: مهدی مشایخی
 • حیطه آموزشی: انگلیسی
ماجول رایتینگ یا نگارش در آزمون آیلتس شامل دو بیشتر ...

دوره جامع اسپیکینگ آیلتس

640 000 تومان
اولین جلسه رایگان!
 • مدت زمان: 12 ساعت
 • استاد دوره: مهدی مشایخی
 • حیطه آموزشی: انگلیسی
در این دوره 12 جلسه ای تمامی تکنیکهایی که یک بیشتر ...

دوره فشرده تکنیکهای تست زنی ماجول ریدینگ آیلتس

480 000 تومان
اولین جلسه رایگان!
 • مدت زمان: 8 ساعت
 • استاد دوره: مهدی مشایخی
 • حیطه آموزشی: انگلیسی
در این دوره 8 جلسه ای تمامی تکنیکهایی که یک داوطلب بیشتر ...

دوره پیشرفته آموزش لغات کاربردی آیلتس

720 000 تومان
اولین جلسه رایگان!
 • مدت زمان: 14 ساعت
 • استاد دوره: مهدی مشایخی
 • حیطه آموزشی: انگلیسی
این دوره خلاصه و مجموعه پنج کتاب مرجع لغت آیلتس بیشتر ...
نتیجه جستجو 61 - 72 از 80 (7 صفحه)