فیلترها

دوره تصویری رایگان استفاده درست از نرم افزار لانگمن

420 000 تومان
 • مدت زمان: 6 ساعت
 • استاد دوره: مهدی مشایخی
 • حیطه آموزشی: انگلیسی
زبان آموزان عزیز در نظر داشته باشند که فرهنگ لغت بیشتر ...

دوره تربیت مدرس زبان

560 000 تومان
اولین جلسه رایگان!
 • مدت زمان: 12 ساعت
 • استاد دوره: مهدی مشایخی
 • حیطه آموزشی: انگلیسی
این دوره مخصوص مدرسان زبان و کسانی است که به بیشتر ...

دوره پیشرفته کالوکیشن لغات

480 000 تومان
اولین جلسه رایگان!
 • مدت زمان: 8 ساعت
 • استاد دوره: مهدی مشایخی
 • حیطه آموزشی: انگلیسی
همنشینی (Collocation) یکی از ویزگیهای ظریف و پیشرفته هر بیشتر ...

دوره جامع تکنیکهای شنیداری (Listening) در آیلتس

420 000 تومان
اولین جلسه رایگان!
 • مدت زمان: 6 ساعت
 • استاد دوره: مهدی مشایخی
 • حیطه آموزشی: انگلیسی
مهارت شنیداری از یک طرف اکتسابی است و ارتباط با بیشتر ...

دوره رایتینگ آیلتس تَسک 2

540 000 تومان
اولین جلسه رایگان!
 • مدت زمان: 9 ساعت
 • استاد دوره: مهدی مشایخی
 • حیطه آموزشی: انگلیسی
ماجول رایتینگ یا نگارش در آزمون آیلتس شامل دو بیشتر ...

دوره رایتینگ آیلتس تَسک 1

420 000 تومان
اولین جلسه رایگان!
 • مدت زمان: 6 ساعت
 • استاد دوره: مهدی مشایخی
 • حیطه آموزشی: انگلیسی
ماجول رایتینگ یا نگارش در آزمون آیلتس شامل دو بیشتر ...

دوره جامع اسپیکینگ آیلتس

640 000 تومان
اولین جلسه رایگان!
 • مدت زمان: 12 ساعت
 • استاد دوره: مهدی مشایخی
 • حیطه آموزشی: انگلیسی
در این دوره 12 جلسه ای تمامی تکنیکهایی که یک بیشتر ...

دوره فشرده تکنیکهای تست زنی ماجول ریدینگ آیلتس

480 000 تومان
اولین جلسه رایگان!
 • مدت زمان: 8 ساعت
 • استاد دوره: مهدی مشایخی
 • حیطه آموزشی: انگلیسی
در این دوره 8 جلسه ای تمامی تکنیکهایی که یک داوطلب بیشتر ...

دوره پیشرفته آموزش لغات کاربردی آیلتس

720 000 تومان
اولین جلسه رایگان!
 • مدت زمان: 14 ساعت
 • استاد دوره: مهدی مشایخی
 • حیطه آموزشی: انگلیسی
این دوره خلاصه و مجموعه پنج کتاب مرجع لغت آیلتس بیشتر ...

دوره آموزش لغات کاربردی سطح متوسط

640 000 تومان
اولین جلسه رایگان!
 • مدت زمان: 12 ساعت
 • استاد دوره: مهدی مشایخی
 • حیطه آموزشی: انگلیسی
این دوره خلاصه و مجموعه شش کتاب مرجع لغت زبان بیشتر ...

دوره جامع گرامر متوسط

570 000 تومان
اولین جلسه رایگان!
 • مدت زمان: 10 ساعت
 • استاد دوره: مهدی مشایخی
 • حیطه آموزشی: انگلیسی
این دوره خلاصه چهار منبع اصلی و مرجع گرامر زبان بیشتر ...

دوره جامع گرامر پیشرفته

760 000 تومان
اولین جلسه رایگان!
 • مدت زمان: 16 ساعت
 • استاد دوره: مهدی مشایخی
 • حیطه آموزشی: انگلیسی
این دوره خلاصه چهار منبع اصلی و مرجع گرامر زبان بیشتر ...
نتیجه جستجو 49 - 60 از 63 (6 صفحه)