فیلترها

آموزش زبان روسی

380 000 تومان
 • مدت زمان: 8 ساعت
 • استاد دوره: علی زمانی
 • حیطه آموزشی: روسی
آموزش نوین و کاربردی زبان روسی با متد دانشگاهی و بیشتر ...

کارگاه مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری ویژه دهمی ها و یازدهمی ها

1 000 000 تومان
اولین جلسه رایگان!
دهمی ها و یازدهمی ها! فکر کردین حالا حالا ها تا بیشتر ...

کارگاه مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری ویژه کنکور 1400

600 000 تومان
اولین جلسه رایگان!
دوازدهمی ها و پشت کنکوری ها ، هنوز شروع نکردین بیشتر ...

Summit 2B

700 000 تومان
 • مدت زمان: 17 ساعت
 • استاد دوره: محمد آرامی
 • حیطه آموزشی: انگلیسی
پس از مطالعه کتاب Summit- 2B زبان آموزان باUnreal conditional بیشتر ...

Summit 2A

600 000 تومان
 • مدت زمان: 17 ساعت
 • استاد دوره: محمد آرامی
 • حیطه آموزشی: انگلیسی
بالاترین و پیشرفته ترین سری کتب تاپ ناچ زبان بیشتر ...

Summit 1B

575 000 تومان
 • مدت زمان: 17 ساعت
 • استاد دوره: محمد آرامی
 • حیطه آموزشی: انگلیسی
پس از یادگیری کتاب Summit- 1B زبان آموزان با Passive Modals , بیشتر ...

Summit 1A

575 000 تومان
 • مدت زمان: 17 ساعت
 • استاد دوره: محمد آرامی
 • حیطه آموزشی: انگلیسی
بعد از اتمام آموزش کتاب های “تاپ ناچ” و در سطح بیشتر ...

Top Notch 3B

575 000 تومان
 • مدت زمان: 17 ساعت
 • استاد دوره: محمد آرامی
 • حیطه آموزشی: انگلیسی
کتاب Top Notch- 3B زبان آموزان با تفاوت Intentions و Plans و بیشتر ...

Top Notch 3A

575 000 تومان
 • مدت زمان: 17 ساعت
 • استاد دوره: محمد آرامی
 • حیطه آموزشی: انگلیسی
سطح Top notch 3، سطح چهارم مجموعه کتاب های Top notch بوده و بیشتر ...

Top Notch 2B

500 000 تومان
 • مدت زمان: 17 ساعت
 • استاد دوره: محمد آرامی
 • حیطه آموزشی: انگلیسی
کتاب دارای ۵ درس می باشد و به زبان آموزان لغات بیشتر ...

Top Notch 2A

500 000 تومان
 • مدت زمان: 17 ساعت
 • استاد دوره: محمد آرامی
 • حیطه آموزشی: انگلیسی
سطح Top notch 2، سطح سوم مجموعه کتاب های Top notch بوده و بیشتر ...

Top Notch 1B

475 000 تومان
 • مدت زمان: 17 ساعت
 • استاد دوره: محمد آرامی
 • حیطه آموزشی: انگلیسی
کتاب Top Notch 1B چهارمین کتاب از مجموعه و برای سطح بیشتر ...
نتیجه جستجو 25 - 36 از 63 (6 صفحه)