فیلترها

زبان انگلیسی

400 000 تومان
اولین جلسه رایگان!
در این دوره که برای خردسالان در نظر گرفته بیشتر ...

زبان انگلیسی

500 000 تومان
اولین جلسه رایگان!
این دوره مختص تقویت گرامر زبان آموزان از سطح بیشتر ...

زبان انگلیسی

450 000 تومان
اولین جلسه رایگان!
این دوره برای تقویت مهارت شنیداری و دایره لغات بیشتر ...

زبان انگلیسی

450 000 تومان
اولین جلسه رایگان!
دوره تقویت مهارت درک مطلب برای عزیزانی که قصد بیشتر ...

زبان انگلیسی

700 000 تومان
در این دوره به تقویت پایه ای زبان انگلیسی کل دوره بیشتر ...

مکالمه زبان آلمانی

50 000 تومان
اولین جلسه رایگان!
 • مدت زمان: 5 ساعت
 • استاد دوره: خاطره حشمتی
 • حیطه آموزشی: آلمانی‌
آموزش مکالمه زبان آلمانی در کمترین زمان ممکن با بیشتر ...

ژنتیک کنکور

500 000 تومان
اولین جلسه رایگان!
ژنتیک و مباحث مربوط به تولید مثل و گامت و بیشتر ...

زیست گیاهی (کنکور)

500 000 تومان
اولین جلسه رایگان!
زیست شناسی یکی از مهمترین دروس داوطلبان کنکور بیشتر ...

دوره جمع بندی کنکور

300 000 تومان
اولین جلسه رایگان!
 • مدت زمان: 20 ساعت
 • استاد دوره: احسان نجفی
 • حیطه آموزشی: مشاوره برنامه ریزی و پشتیبانی
مهندس احسان نجفی هستم رتبه برتر کنکور و مشاور بیشتر ...

ریاضی نهم

200 000 تومان
اولین جلسه رایگان!
 • مدت زمان: 15 ساعت
 • استاد دوره: احسان نجفی
 • حیطه آموزشی: ریاضیات کنکور و تقویتی
در این دوره ۱۰ جلسه ای که برای پایه های نهم به بیشتر ...

ریاضی هشتم

200 000 تومان
اولین جلسه رایگان!
 • مدت زمان: 15 ساعت
 • استاد دوره: احسان نجفی
 • حیطه آموزشی: ریاضیات کنکور و تقویتی
در این دوره ۱۰ جلسه ای که برای پایه های هشتم به بیشتر ...

ریاضی هفتم

200 000 تومان
اولین جلسه رایگان!
 • مدت زمان: 15 ساعت
 • استاد دوره: احسان نجفی
 • حیطه آموزشی: ریاضیات کنکور و تقویتی
در این دوره ۱۰ جلسه ای که برای پایه های هفتم به بیشتر ...
نتیجه جستجو 13 - 24 از 84 (7 صفحه)