تاثیر عوامل محیط برتمرکز درحین مطالعه

تاثیر عوامل محیط برتمرکز درحین مطالعه

عوامل محیطی : 


امروزه نظام های آموزشی و فعالیت های حاکم بر آن، با توجه به پیشرفت جوامع، همواره دستخوش تغییر و تحول بوده است. در هر نظام آموزشی، عوامل بسیاری با یکدیگر عمل میکنند تا آموزش و یادگیری برای دانش آموزان حاصل گردد. با در نظر گرفتن و تجزیه و تحلیل درون دادهایی که بر امر آموزش تاثیر دارند؛ از قبیل عوامل محیطی، میتوان با آگاهی بیشتری اقدام به برنامه ریزی نمود.

البته علاوه بر عوامل محیطی، متغیرهای زیاد دیگری نیز وجود دارند که فرآیند آموزش و یادگیری را تحت تأثیر قرار می دهند که با انجام پژوهش می توان میزان تأثیر آنها را تشخیص داد.وقتی که نظام های آموزشی اطلاعات لازم را در چنین زمینه های اساسی در اختیار نداشته باشند، نمی توان عملکرد صحیح را در عرصه های مختلف آموزشی و پرورشی انتظار داشت.

آموزش و به تبع آن محیط های آموزشی بیشترین اثر و نقش را بر ذهنیت و تمدن سازی جوامع به عهده دارند. لازمه اصلاح کالبد آموزش و پرورش، ایجاد فضاهای مرتبط با فعالیت دانش آموزان است؛ فضاهایی که دارای شرایط مناسب و مطلوب برای رشد فیزیکی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی کودکان می باشد؛ که تحقق این امر از طریق بررسی کلیه عوامل محیطی موثر در آموزش و یادگیری با توجه به الگوهای رفتاری کودکان امکان پذیر می گردد. محققان روانشناسی محیط، با مطالعه الگوهای رفتاری کودکان در محیط های آموزشی به مواردی موثرکه نقش عمده ای در افزایش یادگیری دارند.

مثال :

مثلا ممكن است براي قبول شدن در كنكور، بسيار مصمم باشيم، اما اراده و عزمي‌ كه براي اين منظور، جزم نموده‌ايم، تحت تاثير عوامل محيطي مثل شلوغي و نامناسب بودن فضاي اطراف براي مطالعه، ضعيف‌تر و ضعيف‌تر بشود و نتوانيم تصميم‌مان را محَقَق سازيم.

درواقع، ما براي رسيدن به هدف اين‌چنيني، علاوه بر قدرت اراده، از فراهم ساختن پاره‌اي شرايط ديگر نيز ناگزيريم. اگر با اينكه تصميم‌مان براي موفق شدن در امتحانات پايان‌ترم، كنكور، آزمون زبان و امتحان‌هاي ديگر، جدي است اما در محيطي قرار داريم كه به دليل نامناسب بودن، نمي‌توانيم تمام توان‌مان را بر روي هدف موردنظرمان متمركز كنيم؛ بايد بدانيم به اين شكل و به طور ناخودآگاه، درحال تقديم كردن بخش مهمي از انرژي و اراده‌مان به محيطي هستيم كه درراستاي هدف ما نيست.

بنابراين، قبل از هر چيز، از همسو بودن محيطي كه براي مطالعه، پژوهش و... درنظر گرفته‌ايم، مطمئن شويم. گاهي با يك تغيير ساده و انتخاب فضايي ديگر براي مطالعه، عملكردمان به مراتب افزايشي باورنكردني مي‌يابد. يكي از بهترين محيطها براي به دست آوردن تمركز لازم در مطالعه و درس خواندن، سالنهاي مطالعه دانشگاه و كتابخانه‌هايي است كه در آن، غالبا افراد يك هدف و دغدغه مشترك دارند و آن؛ خواندن و درك و دريافت مطلب است، اين هم‌دغدغه‌بودن افراد، فضايي را مي‌سازد كه ما براي موفق شدن در زمينه مطالعه، به شدت به آن نيازمنديم.

 همواره محيط و مكاني را كه براي كار مطالعاتي برمي‌گزينيم، با دقت و وسواس، انتخاب كنيم تا كيفيت محيط، به گونه‌اي باشد كه به جاي هدر دادن تلاشها و انرژي‌هاي‌مان، موجب ذخيره شدن آنها شود.

تمرکز و محیط مطالعه یکی از موثرترین دلیل موفقیت هستند.

 

 

نوشته شده توسط مائده عظیمی‌
تاریخ 06/07/1400