آیبل
آموزش الکترونیکی
مبتنی بر اینترنت

تحصیلات و یادگیری پاسپورت و مجوزی برای ورود به آینده است آینده برای کسانی است که از امروز آماده شوند با آیبل برای آینده آماده شوید....

  • صرفه جویی در زمان
  • صرفه جویی در هزینه
  • در هر مکان و هر زمان

آیبل
آموزش الکترونیکی
مبتنی بر اینترنت

تحصیلات و یادگیری پاسپورت و مجوزی برای ورود به آینده است آینده برای کسانی است که از امروز آماده شوند با آیبل برای آینده آماده شوید....

  • صرفه جویی در زمان
  • صرفه جویی در هزینه
  • در هر مکان و هر زمان
جستجوی استاد
جستجوی دوره

نحوه استفاده از آیبل

استاد مورد نظر خودت را پیدا کنید

بر اساس محتوای آموزشی ، برنامه کلاسی ، ساعات خالی و هزینه؛ استاد خود را انتخاب کنید

کلاس های خود را زمان بندی کنید

با توجه به تقویم کلاسی اساتید،زمان های متناسب با خودتان را انتخاب کنید

در جلسات آموزشی خود شرکت کنید

با استاد خود درباره مهارت های مورد نیاز تان صحبت کنید و به یک برنامه اختصاصی برای رسیدن به اهدافتان برسید

با آیبل تدریس کنید

با اشتراک گذاری دانش و حرفه خود درآمد زایی کنید
ثبت نام کنید و تدریس خود را شروع کنید
مهارت‌های خود را به اشتراک بگذارید
فرصت‌های جدید را پیدا کنید
کسب و کار خود را توسعه دهید