آیبل
آموزش الکترونیکی
مبتنی بر اینترنت


بستری برای متصل کردن دانش پژوهان به اساتید و برگزاری کلاسهای تک به تک آنلاین.

اگر دانش پژوه هستید، استاد دلخواهتون را پیدا کنید و در آیبل به یادگیری ادامه دهید.

اگر استاد هستید، ثبت نام کنید و در وب سایت آیبل به آموزش ادامه دهید.

  • صرفه جویی در زمان
  • صرفه جویی در هزینه
  • در هر مکان و هر زمان

آیبل
آموزش الکترونیکی
مبتنی بر اینترنت


بستری برای متصل کردن دانش پژوهان به اساتید و برگزاری کلاسهای تک به تک آنلاین.

اگر دانش پژوه هستید، استاد دلخواهتون را پیدا کنید و در آیبل به یادگیری ادامه دهید.

اگر استاد هستید، ثبت نام کنید و در وب سایت آیبل به آموزش ادامه دهید.

  • صرفه جویی در زمان
  • صرفه جویی در هزینه
  • در هر مکان و هر زمان
جستجوی استاد
جستجوی دوره

نحوه استفاده از آیبل

استاد مورد نظرتون را پیدا کنید

بر اساس محتوای آموزشی، ساعات خالی و هزینه کلاس استادتون را انتخاب کنید.

کلاس هاتون را زمانبندی کنید

با توجه به تقویم کلاسی اساتید، زمان دلخواه کلاستون را انتخاب کنید.

در کلاس هاتون شرکت کنید

در هر مکانی، با استفاده از گوشی، تبلت و یا کامپیوتر در کلاسهاتون شرکت کنید.

با آیبل تدریس کنید

با اشتراک گذاری دانش و حرفه خود درآمد زایی کنید
ثبت نام کنید و تدریس خود را شروع کنید
مهارتهای خود را به اشتراک بگذارید.
فرصتهای جدید را پیدا کنید.
کسب و کار خود را توسعه دهید.